BUESCHER Numeros de serie
BUESCHER

1-4999                  1888-1905  
TRUE TONE Series I 
5020-6609            1906-1907  TRUE TONE Series I A
6610-7807            1907-1908  
7808-8579            1908-1909  
8580-11249          1909-1910  
11250-13684        1910-1911  
13685-15869        1911-1912 
15870-18177        1912-1913  
18178-22859        1913-1914  
22860-25102        1914-1915  
25103-28874        1915-1916  
28875-32349        1916-1917  TRUE TONE Series II
32350-37539        1917-1918                    
37540-46974        1918-1919  
46975-61254        1919-1920  
61255-78524        1920-1921  
78525-99274        1921-1922  
99275-125749      1922-1923  
125750-150249    1923-1924  
150250-175274    1924-1925  
175275-202349    1925-1926  (#200.000 
finaliza Series II)  Inicia TRUE TONE Series III
202350-222174    1926-1927  (#220.000 finaliza Series III) Inicia TRUE TONE Series IV
222175-235249    1927-1928  
235250-245274    1928-1929
245275-255249    1929-1930   
255250-260124    1930-1931  (#260.000 
finaliza TRUE TONE Series IV) 
260125-264024    1931-1932 
264025-265523    1932-1933  (#267.000 Inicia THE NEW ARISTOCRAT)
265523-267355    1933-1934 
267356-268999    1934-1935
269000-272895    1935-1936  (#270.000 finaliza THE NEW ARISTOCRAT)
                                                                    (Inician ARISTOCRAT Series I "Art Deco" / TRUE TONE CUSTOM BUILT) 
272896-279299     1936-1937  
279300-284417     1937-1938  
284418-288023     1938-1939  
288024-290999     1939-1940  
291000-294124     1940-1941 (#294.000 finalizan 
ARISTOCRAT Series I "Art Deco" / TRUE TONE CUSTOM BUILT
                                                                    (Inicia ARISTOCRAT Series II "Big B")
294125-297526     1941-1942 (#297.000 inicia Series 400 "TOP HAT & CANE" / ARISTOCRAT "BIG B")
297527-299999     1942-1943 
299999-301249     1943-1944 
301250-302999     1944-1945 
303000-306249     1945-1946 
306250-309499     1946-1947 
309500-311999     1947-1948 
312000-315999     1948-1949 
316000-331999     1949-1950 (#330.000 Inicia ARISTOCRAT Series III 
"post Big B")
332000-336999     1950-1951
337000-346999     1951-1952 
347000-349999     1952-1955 
350000-360000     1955-1960 (#350.000 Inicia Series 400 "Super 400")
                                                                    (#351.000 Finaliza ARISTOCRAT Series III "post Big B")
                                                                    (#352.000 Inicia ARISTOCRAT Series IV
                                                                    (#358.000 Finaliza Series 400 "TOP HAT & CANE")
                                                                    (#359.000 Inicia Series 400 "Post -TOP HAT & CANE)
                                                              
360000-379999     1960-1963
381000-408817     1963-1965  (#381.000 Finaliza 
Series 400 "Post -TOP HAT & CANE)
                                                                    (#382.000 Finalizan Series 400 "SUPER 400" / ARISTOCRAT IV)
                                                                    1964 BUESCHER es oficialmente comprada por SELMER
408818-519999     1965-1970 (#406.000 Inicia "Series 400" - Selmer 1ra generación
520000-629999     1970-1975 (#556.000 Finaliza "Series 400" - Selmer 1ra generación)
630000-784999     1975-1980 (#638.000 Inicia "Series 400" - Selmer 2da generación)
785000-875000     1980-1983 (#710.000 Finaliza "Series 400" - Selmer 2da generación)